Šta znači SAJDŽIJA?

» sajdžija • muški rod Časovničar, onaj koji opravlja satove (tur.)