Šta znači SAJA?

» saja • tur. saya, lat. saia vrsta debele čohe