Šta znači SABATARIJCI?

» sabatarijci Hrišćanske sekte koje držeći se strogo Starog zaveta, smatraju da treba praznovati subotu mesto nedelje; sabatisti.