Šta znači ŠABAS?

» šabas • muški rod Sabat, dan za praznovanje kod Jevreja.