Šta znači SABAILE?

» sabaile • arap.-tur. sabahile pril. u zoru, zopom rano; cabajle.