Šta znači SABAH?

» sabah • muški rod Jutro, svitanje, zora, rano jutro pre sunčeva izlaska;
Rana, jutarnja muslimanska molitva; mujezinov zov na klanjanje (tur.)