Šta znači RULETA?

» ruleta • ženski rod Vrsta hazardne igre, tzv. kolo sreće;
Dugačka traka od čelika i tkanine, namotana na kotur, koja služi za merenje (fr.)