Šta znači RULER?

» ruler • muški rod (aeronautika) Avion koji se više ne upotrebljava za letenje, nego služi samo u pilotskim školama za obuku u voženju po zemlji. (fr.)