Šta znači RULATI?

» rulati • glagol (aeronautika) Kretati se, voziti se (npr. avion po rulnoj stazi); ljuljati se, posrtati, prevrtati se (eng.)