Šta znači RUL BRITANIJA?

» Rul Britanija engleska rodoljubiva pesma, nazvana po početnim rečima refrena, koji glasi: Rule Britannia, Britannia rule the waves! Britons never shall be slaves! (Vladaj Britanijo, Britanijo, vladaj talasima! Britanci nikada neće biti robovi!); reči od Džemsa Tomsona, muzika od T. Arna (1738).