Šta znači RUBATO?

» rubato • prilog (muzika) Oteto, otrgnuto, oduzeto. (ital.)