Šta znači RUBAC?

» rubac • muški rod Marama.

» Rubac • im. Rubac ili okrajak. Znači kraj hleba. Taj izraz se upotrebljavao u Nišu i okolini.