Šta znači RTAST?

» rtast • pridev Koji je sličan rtu, šiljast.