Šta znači RS?

» RS • skraćenica Republika Srbija.
Republika Srpska.
Rukometni savez.

» rs • muški rod Muška snaga, muškost (tur.)