Šta znači ROBIJAŠ?

» robijaš • muški rod Zatvorenik, osuđenik.