Šta znači RIPTIKA?

» riptika • ženski rod (medicina) Sredstva, lekovi za čišćenje, npr. krvi.