Šta znači RIPTIČAN?

» riptičan • pridev (medicina) Koji čisti; naročito: koji čisti krv, koji smanjuje pritisak krvi.