Šta znači RIPREZA?

» ripreza • ženski rod (muzika) Ponavljanje glavnog stava; poet. vrsta stance.