Šta znači RIPOSTIRATI?

» ripostirati • glagol Na porugu ili uvredljivu šalu brzo i zgodno odgovoriti, doskočiti; u mačevanju: odbiti udarac i odmah zadati protivudarac; parirati.