Šta znači RIPOSTA?

» riposta • ženski rod Doskočica, brz i zgodan odgovor; u mačevanju: brz protivudar mačem.