Šta znači RIPOST?

» ripost • muški rod U mačevanju: spretan, brz protivudar;
Brz, spretan odgovor (fr.)