Šta znači RIPIDA?

» ripida • ženski rod U pravoslavnoj crkvi: deo sveštenih sasuda, mahalica od pergamenta, paunovih pera ili platna kojom đakoni mašu nad putirom da nepadne u njega kakva buba; sem toga: metalni ili drvena ploča, utvrđena na podužoj mmotki, sa likom anđela, koja simbolički označava prisustvo duhovnih nebeskih sila pri svršavanju sv. tajne evharistije. (grč.)