Šta znači RIPAČ?

» Ripač • muški rod (geologija) Mesto na reci Uni kod Bihaća u BiH.