Šta znači RIP?

» RIP • muški rod (računari) Akronim za uređaj za rasterizaciju slika. Uređaj koji sve što ste napisali i, pogotovo, nacrtali na računaru prevodi u ogroman broj tačaka (najčešće 600-10po inču za laserske štampače i 25po inču za osvetljivanje filma) za štampanje na izlaznom uređaju.
Grafički jezik koji omogućava korisnicima modema da služeći se mišem, izdaju naredbu drugom računaru preko telefonske linije.