Šta znači RINŽERIJA?

» rinžerija • fr. rongerie u bojenju pamučnog platna (katuna): skidanje nepotrebnih boja sredstvima za nagrizanje.