Šta znači RIMA?

» rima • ženski rod Slik; stih, srok, element pesme.
Glasovno podudaranje krajnjih reči u dva stiha (grč.)