Šta znači RIDA?

» rida • ženski rod Marama za glavu, povezača; rubac, ubras;
Mesnati deo ispod grla govečeta (tur.)