Šta znači RIBARINA?

» ribarina • ženski rod Taksa koja se plaća za ribolov.