Šta znači RIBA?

» riba • ženski rod (riba) Vodeni kičmenjak koji diše na škrge a živi i u slatkim i slanim vodama.