Šta znači RIB?

» RIB • skraćenica Radio-izviđački bataljon.