Šta znači RI?

» ri • muški rod Japanska mera za dužinu: kopnena = 3.9km; morska = 1.8km.

» RI • skraćenica Rudarski institut.