Šta znači RGB?

» RGB • muški rod (računari) Akronim za crvneo-zeleno-plavo, tri osnovne boje (aditivne boje). Mešanjem i menjanjem intenziteta ove tri boje, možete dobiti mnoštvo boja iz običnog spektra. TV aparati i računarski monitori koriste RGB da bi na ekranu prikazali boje. Pikseli u crvneoj, zelenoj i plavoj boji pojedinačno se osvetljavaju da bi se izmešale boje.

» RGB • skraćenica (računari) (Reed, Green, Blue) Tri osnovne (aditivne) boje: crvena, zelena i plava. NJihovim miješanjem nastaju sve ostale boje na ekranu. Svaka boja na web strani ima svoju heksadecimalnu kodnu oznaku u obliku aabbcc, gdje aa znači stepen prisutnosti crvene boje, bb zelene i cc plave. Intenzitet boje može biti od do FF (2nivoa). Čista crvena boja je FF00(nema zelene i plave). Kodna oznaka bijele boje je FFFFFF, a crne 000000.