Šta znači RGATI?

» rgati • glagol Kvariti, habati.