Šta znači RG?

» RG • skraćenica Ribarsko gazdinstvo.
Radna grupa.