Šta znači RABATA?

» rabata • ženski rod Gredica uz puteve, u vrtu ili parku.
Zarukavlje na kaputu (osobito na uniformi) (fr.)