Šta znači RABADŽILUK?

» rabadžiluk • muški rod Rabadžijski posao, rabadžijsko kočijaško zanimanje (tur.)