Šta znači RABADŽIJA?

» rabadžija • muški rod Prevoznik robe teretnim zaprežnim vozilima, onaj koji se bavi prevozom robe teretnim, zaprežnim kolima, kiridžija (tur.)