Šta znači RABAB?

» rabab • muški rod (muzika) Mala violina u obliku polukruške, korišćena u srednjem veku; isto i rebek (ar.)