Šta znači RABA?

» raba • ženski rod Teretna zaprežna kola (tur.)