Šta znači RAB?

» rab • muški rod Rob, sluga (crkv.-slov.)

» Rab • muški rod Bog, gospod (tur.)
» Rab • muški rod (geologija) Jadransko ostrvo.