Šta znači RA?

» Ra • muški rod (mitologija) Egipatsko božanstvo sunca, mitološki bog Sunca kod starih Egipćana, praotac ljudi i bogova.

» Ra • skraćenica (hemija) Simbol radijuma.