Šta znači QR-KOD?

» qr-kod • (skraćenica) QR Code (ili na srpskom qr kod) je matrični kod u dve dimenzije (za razliku od bar kodova koji se čutaju samo po jednoj liniji). QR je skraćenica za Quick Response što na srpskom znači brz odziv. Ovaj kod može da sadrži URL internet adresu, kraći tekst, ličnu kartu i slično.