Šta znači PUPLIN?

» puplin • muški rod (odevanje) Polusvilena sjajna tkanina, slična taftu; poplin.