Šta znači PUPILARNI?

» pupilarni • pridev (anatomija) KOji se tiče zenice oka, zenični.

» pupilarni • pridev (pravo (nauka)) Sirotni, siročetni, koji se tiče siročeta, potsvojčeta, maloletnika, maloletnički.