Šta znači PUNKTUM MATERIJE?

» punktum materije • nlat. punctum materiae fizika: materijalna tačka, geometrijska tačka sa fizičkim značenjem, tačka sa masom.