Šta znači PUNKTO HOMICIDII?

» punkto homicidii • lat. puncto homicidii pravni: zbog ubistva čoveka.