Šta znači PUNKTIRANJE?

» punktiranje • imenica Glagolska imenica od punktirati (lat.)