Šta znači PUNKTACIJA?

» punktacija • ženski rod Skica, nacrt ugovora, tačke, uslovi sporazuma, osnovne odredbe čega; način proricanja sudbine iz tačaka. (lat.)