Šta znači PUNCIRATI?

» puncirati • ital. punzone praviti pomoću čeličnog žiga u metalu izdubene ili ispupčene figure i dr.; žigosati (zlato, srebro, platinu, nakit).