Šta znači PUNCA?

» punca • ženski rod Četvrtast ili okrugao čelični žig pomoću koga se izrađuju u metalu izdubene ili ispupčene figure, znaci itd.; kalup za metalni novac i medalje; žig na zlatu, srebru i platini. (ital.)